Μουσική και Κίνηση για μικρά παιδιά

Μουσική και Κίνηση

3 – 6 χρονώv

Μουσικά όργανα ♪ Τραγούδια ♪ Κουκόθέατρο

Εκπαιδευτικά, διαδραστικά μουσικά παιχνίδια για παιδιά προσχολικής ηλικίας!

Ημέρα: Έναρξη Τετάρτη 18/09/2019 και κάθε βδομάδα

Ώρα: 16:45 – 17:45

Διεύθυνση

ΤεχνάΖω Εργαστήριο Δημιουργικής ‘Εκφρασης

Κωστή Παλαμά 11, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία

Τηλ: 22253061

Email: info@texnazo.com.cy

Website: http://texnazo.com.cy